Linka 6 (platí od 9.12.2018)
► Ul. Priemyselná, Quadriq
Odchody zo zastávky:
Ondrašová, otočka
Ondrašová, kostol
Ondrašová, most
Ul. Revolučná, pamätník ŽSN
  Ul. Komenského, MŠ
Autobusová stanica
  Ul. Rumanova, Úrad práce
  Ul. Čs. Brigády, ZŠ
Ul. Hurbanova, MŠ
Ul. Garbiarska, centrum
Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám.
  Ul. Nálepkova, VPS
  Ul. Nová, LIDL
Ul. 1. mája, LIDL
  Ul. Alexyho, Cestné stavby
Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín
Ul. Priemyselná, Quadriq
 
► Ondrašová, otočka
Odchody zo zastávky:
  Ul. Priemyselná, Quadriq
  Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín
  Ul. Alexyho, Cestné stavby
  Ul. Nálepkova, VPS
  STOP SHOP
  Ul. Garbiarska, centrum
  Ul. Hurbanova, lekáreň
Autobusová stanica
  Ul. Hodžova, Gymnázium
  Jánošíkovo nábrežie
Ul. Revolučná, pamätník ŽSN
Ondrašová, most
Ondrašová, kostol
Ondrašová, otočka

Autobusy   

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie