Cestovný poriadok linky 6
6

Nad jazerom, Važecká
Platnosť: od 21.12.2017
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, poznámka, zastávka, zóna
Staničné nám.1
zSenný trh1
Nám. osloboditeľov1
Dom umenia1
Zimný štadión1
Idanská1
SOŠ automobilová1
Alejová, gymnázium1
Železníky, križovatka1
Rozvojová1
zAutocamping1
VSS, križovatka1
Levočská1
Dneperská1
Ladožská1
Rovníková1
Važecká1
Poznámky
z - Zastávka na znamenie

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka