Cestovný poriadok linky 6
6

Staničné nám.
Platnosť: od 21.12.2017
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, poznámka, zastávka, zóna
Važecká1
Rovníková1
Ladožská1
Dneperská1
Levočská1
VSS, križovatka1
zAutocamping1
Rozvojová1
Železníky, križovatka1
Alejová, gymnázium1
SOŠ automobilová1
Idanská1
Zimný štadión1
Krajský súd1
Dom umenia1
Nám. osloboditeľov1
zSenný trh1
Staničné nám.1
Poznámky
z - Zastávka na znamenie

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka