Výprava vozidiel - Vyhľadávanie: od 24.5.2012
Dátum Linka Poradie Vozidlo Atypická výprava
24.8.2016 1 1 3018-
24.8.2016 1 2 3102zvýšená kapacita
24.8.2016 1 3 3009-
24.8.2016 1 4 3016-
24.8.2016 1 5 3019-
24.8.2016 2 1 3020-
24.8.2016 2 2 3004-
24.8.2016 2 3 3003-
24.8.2016 3 1 3001-
24.8.2016 3 2 3015-
24.8.2016 3 3 3008-
24.8.2016 6 1 3014-
24.8.2016 6 2 3017-
24.8.2016 6 3 3002-
24.8.2016 6 4 3012-
24.8.2016 7 1 3006-
24.8.2016 7 2 BB-245AYnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
24.8.2016 7 3 3005-
24.8.2016 20 1 ZV-158CA-
24.8.2016 20 2 ZV-153CA-
24.8.2016 22 1 ZV-736CN-
24.8.2016 22 2 ZV-345CN-
24.8.2016 22 3 ZV-732CN-
24.8.2016 22 4 ZV-344CN-
24.8.2016 22 5 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
24.8.2016 23 1 ZV-165BH-
24.8.2016 23 2 ZV-168BH-
24.8.2016 24 1 ZV-726CN-
24.8.2016 24 2 ZV-860CM-
24.8.2016 24 4 ZV-719CN-
24.8.2016 25 1 ZV-367BI-
24.8.2016 25 3 ZV-251CN-
24.8.2016 25 4 ZV-723CN-
24.8.2016 25 6 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
24.8.2016 26 1 ZV-164BH-
24.8.2016 26 2 ZV-352BI-
24.8.2016 26 3 ZV-735CN-
24.8.2016 28 1 ZV-157CA-
24.8.2016 28 2 ZV-364BI-
24.8.2016 28 3 ZV-170CA-
24.8.2016 32 1 ZV-173BH-
24.8.2016 33 1 ZV-156CA-
24.8.2016 34 1 ZV-169BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
24.8.2016 34 2 ZV-163CA-
24.8.2016 34 3 ZV-358BI-
24.8.2016 34 4 ZV-159CA-
24.8.2016 41 1 ZV-162CA-
24.8.2016 42 1 ZV-164CA-
24.8.2016 43 1 ZV-168CA-
24.8.2016 43 2 ZV-167CA-
24.8.2016 51 1 ZV-441CM-
24.8.2016 51 2 ZV-124CJ-
24.8.2016 51 3 ZV-862CM-
24.8.2016 54 1 ZV-014CJ-
24.8.2016 54 2 ZV-117CJ-
24.8.2016 55 1 ZV-994CI-
24.8.2016 55 2 ZV-119CJ-
24.8.2016 55 3 ZV-041CN-
24.8.2016 55 4 ZV-055CN-
24.8.2016 56 1 ZV-131CJ-
24.8.2016 56 2 ZV-865CM-
24.8.2016 63 1 ZV-964CD-
24.8.2016 80 1 ZV-165CA-
24.8.2016 90 1 ZV-349CN-
24.8.2016 90 2 ZV-169CA-
24.8.2016 97 1 ZV-365BI-
24.8.2016 100 1 ZV-166CA-
24.8.2016 NZV 2 BB-359CK-
24.8.2016 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.8.2016 ZV (Pa) 2 ZV-359BI-
23.8.2016 1 1 3103zvýšená kapacita
23.8.2016 1 2 3016-
23.8.2016 1 3 3002-
23.8.2016 1 4 3017-
23.8.2016 1 5 3019-
23.8.2016 2 1 3004-
23.8.2016 2 2 3003-
23.8.2016 2 3 3020-
23.8.2016 3 1 3001-
23.8.2016 3 2 3008-
23.8.2016 3 3 3015-
23.8.2016 6 1 3102zvýšená kapacita
23.8.2016 6 2 BB-516DKnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.8.2016 6 3 3011-
23.8.2016 6 4 3014-
23.8.2016 7 1 3007-
23.8.2016 7 2 3013-
23.8.2016 7 3 3018-
23.8.2016 20 1 ZV-153CA-
23.8.2016 20 2 ZV-158CA-
23.8.2016 22 1 ZV-735CN-
23.8.2016 22 2 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.8.2016 22 3 ZV-719CN-
23.8.2016 22 4 ZV-345CN-
23.8.2016 22 5 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.8.2016 23 1 ZV-364BI-
23.8.2016 23 2 ZV-367BI-
23.8.2016 24 1 ZV-363CN-
23.8.2016 24 1 ZV-726CN-
23.8.2016 24 2 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť

Späť na aktuálnu výpravu

Nasledujúce ►


Vyhľadávanie

Dátum:.. - ..
Evidenčné číslo:
Linka:
Poradie: