Schedule of route 100
100 Rudlovská - TASR

centrum - Námestie Š. Moysesa
Effective: from 1st May 2012 till 31st Aug 2012
www.imhd.sk
m.imhd.sk
Min, Stop, Zone
Námestie Š. Moysesa1
Horná - Prior1
Rudlovská cesta1
Rudlovská - Auris1
Rudlovská - TASR1
Ďumbierska - ZŠ1
Stará Sásová1
Hlboká1
Garbanka1
Sásovská cesta1
Ďumbierska1
Pod Hôrkou1
Rudlová - Kpt. Jaroša1
(Rudlovská - TASR1
1Rudlovská - Auris1
3Rudlovská cesta1
4Námestie Š. Moysesa1
Monday - FridaySaturday - Sunday, holiday
hourminute
0813
09
1013
hourminute
0813
09
1013
Notes
Tarifné opatrenie: Cestovné lístky zakúpené od zastávky "Nám. Š. Moysesa" po zastávku "Mičinská, Kazačok" sú platné aj na nadväzujúcom spoji až po zastávku "Pod Rybou".
Cestovné lístky zakúpené od zastávky "Bellušova" po zastávku "Hviezdoslavova, Alpinka" sú platné aj na nadväzujúcom spoji až po zastávku "Nám. Š. Moysesa".
Oficiálne nie je žiadna zastávka na znamenie, ale ...
Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prev. Banská Bystrica, Partizánska cesta 97
Dispečing: 048/428 54 13 Informácie: 048/414 39 92

Print

Change directionChange stop

Stop Rudlovská - TASR