Schedule of route 100
100 Rudlovská - Auris

centrum - Námestie Š. Moysesa
Effective: from 1st May 2012 till 31st Aug 2012
www.imhd.sk
m.imhd.sk
Min, Stop, Zone
Námestie Š. Moysesa1
Horná - Prior1
Rudlovská cesta1
(Rudlovská - Auris1
1Rudlovská - TASR1
2Ďumbierska - ZŠ1
3Stará Sásová1
5Hlboká1
6Garbanka1
8Sásovská cesta1
9Ďumbierska1
10Pod Hôrkou1
12Rudlová - Kpt. Jaroša1
13Rudlovská - TASR1
14Rudlovská - Auris1
16Rudlovská cesta1
17Námestie Š. Moysesa1
Monday - FridaySaturday - Sunday, holiday
hourminute
0800
09
1000
hourminute
0800
09
1000
Notes
Tarifné opatrenie: Cestovné lístky zakúpené od zastávky "Nám. Š. Moysesa" po zastávku "Mičinská, Kazačok" sú platné aj na nadväzujúcom spoji až po zastávku "Pod Rybou".
Cestovné lístky zakúpené od zastávky "Bellušova" po zastávku "Hviezdoslavova, Alpinka" sú platné aj na nadväzujúcom spoji až po zastávku "Nám. Š. Moysesa".
Oficiálne nie je žiadna zastávka na znamenie, ale ...
Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prev. Banská Bystrica, Partizánska cesta 97
Dispečing: 048/428 54 13 Informácie: 048/414 39 92

Print

Change directionChange stop

Stop Rudlovská - Auris