Cestovný poriadok linky 601468
601468 BB, Nám. H. Vajanského

Turecká
Platnosť: od 1.1.2019 do 14.12.2019
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, zastávka, zóna
zBB, Autobusová stanica3
(zBB, Nám. H. Vajanského3
3zBB, Strieborné námestie3
6zBB, Medený Hámor3
11zBB, Nový Svet II3
11zBB, rázcestie Špania dolina3
11zŠpania dolina - Rudné bane3
11zŠpania dolina3
13zBB, Uľanka3
13zHarmanec - papierne2
13zHarmanec - Obecný úrad2
13zHarmanec - VPT2
13zHarmanec - Strelnica2
13zDolný Harmanec2
13zDolný Harmanec - Jednota2
13zDolný Harmanec - Kohút2
13zDolný Harmanec - Jednota2
13zHarmanec - Strelnica2
13zHarmanec - VPT2
13zHarmanec - Obecný úrad2
13zBB, Uľanka - Chemika3
15zBB, Uľanka - žel. stanica3
17zPolkanová3
19zStaré Hory - č.d. 213
20zStaré Hory - Obecný úrad3
22zStaré Hory - kaplnka3
23zStaré Hory - Žiak3
25zTurecká - Boboty3
27zTurecká - Jednota3
28zTurecká - Horná3
pondelok - piatok (školský rok)pondelok - piatok (školské prázdniny)sobota - nedeľa, sviatok
hod.minúta
0537S
0634dH37S
07
08
0952S
10
11
1237
1312
1407S37
15
163737S
17
18
hod.minúta
0537S
0637S
07
08
0952S
10
11
1237
13
1407S37
15
163737S
17
18
hod.minúta
05
06
07
080207S
09
10
11
12
1352SL
14
1507
1637SZ
17
1807SL
Poznámky
S - po Španiu dolinu
d - cez Dolný Harmanec
H - po Staré Hory
L - premáva v lete od 8.4. do 27.9.
Z - premáva v zime od 28.9. do 7.4.
Na linke platí prímestská tarifa.
Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prev. Banská Bystrica, Partizánska cesta 97
tel. 048/471 48 11, 0910 234 050, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka BB, Nám. H. Vajanského