Cestovný poriadok linky 601462
601462 BB, Tajovského - UMB

Králiky
Platnosť: od 28.4.2019 do 14.12.2019
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, zastávka, zóna
zBB, Autobusová stanica3
zBB, Nám. H. Vajanského3
zBB, Tajovského - park3
zBB, Tajovského - školy3
zBB, Rooseveltova nemocnica3
(zBB, Tajovského - UMB3
1zBB, Pod nemocnicou3
3zBB, Podlavická cesta3
4zBB, Podlavice - Gaštanová3
5zBB, Podlavice - PD3
6zRiečka - rázcestie3
7zRiečka - mlyn3
9zRiečka - garáž3
10zRiečka - Jednota3
12zRiečka - garáž3
13zRiečka - mlyn3
14zRiečka - rázcestie3
16zTajov - mlyn3
18zTajov - Obecný úrad3
19zTajov - č.d. 1553
20zTajov - Biela hlina3
21zTajov - Rôtovo3
23zKráliky - garáž3
24zKráliky - Pažiť3
26zKráliky - Obecný úrad3
28zKráliky - Rovné3
30zKráliky - Rusko3
31zTajov - č.d. 1553
33zTajov - osada3
35zTajov - ihrisko3
36zRiečka - Nevolné3
37zKordíky - vápenica3
40zKordíky - garáž3
42zKordíky - Enert3
43zKordíky - Jednota3
pondelok - piatok (školský rok)pondelok - piatok (školské prázdniny)sobota - nedeľa, sviatok
hod.minúta
0412K
0536A
0601R41K46A
0701R
0801A
0911rA
10
1141K41A
1246R
1351sA51rK
14
1511R11A21K
1641rK
1721A
18
1911kA
20
21
2241a*
hod.minúta
0412K
0536A
0601R41K46A
0701R
0801A
0911rA
10
1141A41K
1246R
1351A
14
1511R11A21K
1641rK
1721A
18
1911kA
20
21
2241a*
hod.minúta
04
05
0646A
07
0811rK36A
09
10
1141A41rK
12
1341sA
14
1511rA
1641K
17
18
1911rA*
2001K*
21
2241a*
Poznámky
K - na Kordíky
A - na Králiky
R - po Riečku
r - zachádza do Riečky
s - zachádza k ZŠ Podlavice - Gaštanová
k - cez Riečku a Kordíky
a - cez Riečku a Králiky
* - nejde 24.12., 25.12., 31.12., 1.1. a 21.12.2019
Na linke platí prímestská tarifa.
Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prev. Banská Bystrica, Partizánska cesta 97
tel. 048/471 48 11, 0910 234 050, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka BB, Tajovského - UMB