Plánovač cesty "Letisko / Airport" » "DK Ružinov"
Cestujem z   
Cestujem na   


  +  –  o   +  – 
Obmedzenia   
Na prestup potrebujem najmenej   
Chcem prestupovať najviac
Akceptujem peší presun
Moja chôdza je
Typ dopravy


Obnoviť pôvodné nastavenia
OdchodPríchodDĺžka cesty*SpojenieCena*
25.11.2017
07:31
25.11.2017
07:47
16 min960,90 €
25.11.2017
07:51
25.11.2017
08:07
16 min960,90 €
25.11.2017
08:11
25.11.2017
08:28
17 min960,90 €
25.11.2017
08:31
25.11.2017
08:48
17 min960,90 €
25.11.2017
08:51
25.11.2017
09:08
17 min960,90 €

Spojenie 25.11.2017 07:31 - 07:47 (16 min)

Zóny: 100, 101, Cena: 0,90 €*

96

%Petržalka, Prokofievova
07:31 Letisko / Airport zóna 101
   12 zastávok, 16 min zóny 101, 100
07:47 DK Ružinov NA ZNAMENIEzóna 100Spojenie 25.11.2017 07:51 - 08:07 (16 min)

Zóny: 100, 101, Cena: 0,90 €*

96

%Petržalka, Prokofievova
07:51 Letisko / Airport zóna 101
   12 zastávok, 16 min zóny 101, 100
08:07 DK Ružinov NA ZNAMENIEzóna 100Spojenie 25.11.2017 08:11 - 08:28 (17 min)

Zóny: 100, 101, Cena: 0,90 €*

96

%Petržalka, Prokofievova
08:11 Letisko / Airport zóna 101
   13 zastávok, 17 min zóny 101, 100
08:28 DK Ružinov NA ZNAMENIEzóna 100Spojenie 25.11.2017 08:31 - 08:48 (17 min)

Zóny: 100, 101, Cena: 0,90 €*

96

%Petržalka, Prokofievova
08:31 Letisko / Airport zóna 101
   13 zastávok, 17 min zóny 101, 100
08:48 DK Ružinov NA ZNAMENIEzóna 100Spojenie 25.11.2017 08:51 - 09:08 (17 min)

Zóny: 100, 101, Cena: 0,90 €*

96

%Petržalka, Prokofievova
08:51 Letisko / Airport zóna 101
   13 zastávok, 17 min zóny 101, 100
09:08 DK Ružinov NA ZNAMENIEzóna 100

* Cena je vypočítaná na základe nezľavnenej tarify pri použití papierového cestovného lístka. Hodnoty sú iba orientačné a závisia od skutočnej dĺžky cesty na základe aktuálnej dopravnej situácie a výluk.