Nové a zmenené cestovné poriadky

od 2.5.2018: 

201 202 210 212 X72

od 16.4.2018: 

43